ارتقا فن بیان

من احساس میکنم فن بیان پایینی دارم به طوریکه هیچ مطلبی را نمیتوانم برای دوستانم کامل توضیح دهم و احساس میکنم هیچ وقت متوجه منظور من نمیشوند. لطفا راهنمایی ام کنید.
فن بیان یک مهارت در روانی کلام است و نه ارتباط برقرار کردن معمول اگر شما در ارتباط برقرار کردن با دیگران مشکل دارید و گاهی نمی توانید به درستی حرف هایی که دارید بزنید یا منظورتان را شفاف مطرح کنید احتمالا به کمبود اعتماد به نفس شما یا خجالتی بودن و …. برمی گردد که اگر مساله این است پاسخ شما در ذیل داده می شود :
دوست عزیز بررسی بفرمایید که در این مواقع چه افکاری به ذهن شما می رسد که باعث می شود نتوانید به درستی مساله مورد نظرتان را بین افراد مطرح کنید؟ گاهی اوقات این نگرانی ها به دلیل افکار منفی در مورد خودمان هست اینکه در حال حاضر این فرد بخصوص در مورد ما چه فکری می کند ایا حرف ها و اطلاعات ما صحیح است یا خیر و …. این افکار باعث می شود ناخوداگاه دچار استرس و نگرانی شویم.
بنابراین اگر ریشه این استرس چنین افکاری برای ما باشد لازم است برای کنترل و اصلاح افکار اقدام کنیم.
از طرف دیگر گاهی اعتماد به نفس پایین در ما باعث این استرس و نگرانی می شود اینکه توانمندی ها و اطلاعات خودمان را قبول نداشته باشیم عاملی می شود تا در جمع احساس ناامنی و مورد بی توجهی واقع شدن به ما دست بدهد بنابراین از ادامه صحبت و ارتباط نگران شده و استرس بگیریم.
برای این منظور هم لازم است روی تقویت و بالابردن اعتماد به نفسمان کار کنیم.
بطور کلی اگر مشکلاتی در ارتباط با دیگران دارید می توانید در قدم اول با مطالعات و بدست آوردن اطلاعاتی در این زمینه این کمبود را از بین ببرید.
مطالعه کتاب های زیر می تواند ایده هایی را جهت تغییر در این رابطه به شما بدهد:
مهارت های ارتباطی میان فردی نوشته ایرج هاشمی 101 نکته کاربردی در ارتباط موثر نوشته محمد افشار البته مسلما این تغییر در ابتدا برایتان سخت است بنابراین توقع هم نمی رود که شما از همین بدو امر بتوانید رابطه های قوی ای برقرار کنید.
می توانید این تغییر را آهسته شروع کنید و در ادامه آرام آرام با تمرین های بیشتری آنها را در خودتان تثبیت کنید.
اگر در بین راه احساس کردید که نمی توانید خودتان به تنهایی این مهارت ها را در عمل اجرا کنید و نیاز به کمک شخص دیگری هم دارید بهتر است تلاش کنید تا در دوره های عملی اموزش این مهارت ها شرکت کنید. دوره هایی مثل مهارت های زندگی ارتباط موثر و…. این دوره ها را می توانید در مراکز مشاوره مختلف و در سرای محلات شهرداری پیدا کنید. موفق باشید.

96 دیدگاه برای «ارتقا فن بیان»

 1. Inactive Ingredients croscarmellose sodium, hypromellose, iron oxide yellow, iron oxide red, lactose monohydrate, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, sodium lauryl sulphate, talc, titanium dioxide, and triacetin order cialis online

 2. For example, a report by the World Health Organization WHO noted that most countries, particularly India and China, which are major loci for NPOPs, have little or no regulation of online pharmacies 11 buy cialis online 20mg Drug nanocrystals of poorly soluble drugs produced by high pressure homogenisation

 3. Gu Min walked over and sat down, but did not open his mouth to wake up the old master, but just reached out and Penis Stretching cialis pills for sale picked up the tongs, and put a x1 male enhancement contact info That Work Fast few pieces of charcoal down cialis and viagra sales PDE5 inhibitors work by increasing blood flow into the penis, when sexual stimulation occurs, which helps you get and maintain an erection

 4. But I do not know now whether he gave the order on the letterhead of the Reichsfuehrer SS and Chief of the German Police in the Reich Ministry of the Interior and wrote this By order, Heydrich or whether he wrote on notepaper of the Chief of the Security Police SD I have 5 mg cialis generic india As mentioned before, this makes buying online the easy part you can check these online prices and compare to each other

 5. Out of many there was only one appointment where I felt rushed, and even still she took the time to answer all my questions. clomid and cialis I ve taken femara with my iui s, and now have had 5 insuccessful.

 6. The estimated absolute risk increase of chronic kidney disease for an individual patient per year is 0. doxycycline for dogs dosage chart The most common clinical manifestation of acquired infection from childhood to adults is the chancre, a painless papule or ulcer with indurated borders.

 7. While currently little is known about these variants and post translational modifications of LSR, one study identifies at least one phosphorylated site Ser 435 within RPRARpS 435 VDAL that affects binding of 14 3 3, a cytosolic adaptor protein involved in mediating signaling pathways by binding to phosphoserine containing proteins 53 lasix adverse effects In the United States, the most commonly used oral estrogens for systemic treatment of VMS are estradiol E2, Estrace and conjugated equine estrogens CEE, Premarin

 8. Event free and overall survival following neoadjuvant weekly paclitaxel and dose dense AC carboplatin and or bevacizumab in triple negative breast cancer Outcomes from CALGB 40603 Alliance Abstract S2 05 Early survival analysis of the randomized phase II trial investigating the addition of carboplatin to neoadjuvant therapy for triple negative and HER2 positive early breast cancer GeparSixto Abstract S2 04 buy stromectol H358 or H2170 cells were infected with lentivirus expressing shRNA targeting FBXW2 or scrambled control shRNA, followed by IB with the indicated Abs

 9. Of course she received the news that she would need the second surgery after that is stromectol over the counter Over the recent years, aromatase inhibitors AI are increasingly used as adjuvant hormonal therapy by postmenopausal, hormone sensitive BC patients either as upfront treatment or after 2 3 years of tamoxifen

 10. I was blown away by the amount of evidence available supporting the UV protection that can be provided by the foods and herbs we could and should be eating or supplementing with everyday priligy equivalent PDOX tumor models that shed CTCs and develop distant metastases represent an important tool for investigating TNBC

 11. 2009 Nov 1; 284 2 175 81 can i buy priligy over the counter In the Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group EBCTCG meta analysis, PR expression was not significantly predictive of tamoxifen treatment response in ER negative breast cancer, although there was a slight trend, which failed to reach statistical significance 14

 12. PMID 31028720 tamoxifen Jay Campbell s The TOT Bible The Ultimate Guide to Living a Fully Optimized Life, is a must read for all physicians interested in optimizing the health of their male patients and for any patients looking to live a life full of vitality

 13. They observed that systemic therapy was associated with prolonged survival for patients with a single BCBM and no extracranial metastases 11 lasix without prescription Our Mission We teach literacy skills in English to empower adults for successful engagement in the home, workplace, and community

 14. com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Pill 20Identifier 20 20Viagra 20Connect 20Cost viagra connect cost But are these concerns actually valid side effects from doxycycline I go to see day to day some websites and sites to read articles, except this blog gives quality based writing

 15. Theseconditionsm ayinclude, butarenot Statementof theProblem 19 20 O cularSurfaceDisorders Seborrheic blepharitiscancauseaninferiorstaining patternfrom an ocularsurfacebecauseof theirprotectivefunctionandtheircontribution alterationof thelid tearinterface, perhapsbecauseof losttearretention, totheproductionanddispersalof thetearfilm ivermectin tablets buy

 16. glyburide singulair 10 mg chewable tablets His success in clawing back a 10 point center left lead before February s election was largely down to populist tactics such as homing in on a painful housing tax imposed by Monti and attacking German hegemony in Europe side effects of clomid in woman A sandwich this good deserves better bread

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.